X
X
ELEKTROWNIA POWIŚLE
FOOD HALL
BEAUTY HALL

OPEN HOURS

OPEN HOURS

OPEN HOURS

Mon
11:00 ——— 21:00
12:00 ——— 22:00
08:00 ——— 20:00
Tue
11:00 ——— 21:00
12:00 ——— 22:00
08:00 ——— 20:00
Wed
11:00 ——— 21:00
12:00 ——— 22:00
08:00 ——— 20:00
Thu
11:00 ——— 21:00
12:00 ——— 22:00
08:00 ——— 20:00
Fri
11:00 ——— 21:00
12:00 ——— 23:00
08:00 ——— 20:00
Sat
11:00 ——— 21:00
11:00 ——— 23:00
08:00 ——— 20:00
Sun
11:00 ——— 21:00
11:00 ——— 22:00
10:00 ——— 19:00
Mon
Mon
Tue
Tue
Wed
Wed
Thu
Thu
Fri
Fri
Sat
Sat
Sun
Sun

ADDRESS


ul. Dobra 42
00-312 Warszawa

NEWS

Regulamin lodowiska

REGULAMIN LODOWISKA

 1. Lodowisko jest własnością firmy Piruet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lipowczana 6 i przez nią administrowane.
 2. Lodowisko jest czynne od poniedziałku do niedzieli , według ustalonego harmonogramu sesji i przerw konserwacyjnych.
 3. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (tj. intensywne opady śniegu lub porywisty wiatr) lodowisko może być zamknięte do odwołania.
 4. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie maksymalnie 20 osób.
 5. Administrator może czasowo ograniczyć wstęp na Lodowisko ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających lub w przypadku, gdy ilość osób stwarzałaby sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników.
 6. Korzystanie z lodowiska odbywa się na własną odpowiedzialność. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 7. W przypadku organizowania imprez i pokazów sportowych, Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
 8. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 9. Zaleca się jazdę w rękawiczkach i kasku ochronnym, w szczególności dzieciom do lat 10.
 10. Każdy korzystający z lodowiska zobowiązany jest do wykonywania poleceń służb porządkowych oraz do stosowania się do komunikatów podawanych przez głośniki.
 11. Na tafli lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność.
 12. Jazda na lodowisku odbywać się może tylko we wskazanym kierunku, zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska.
 13. Na łyżwach można przebywać wyłącznie na tafli Lodowisk i poruszać się po matach, ewentualnie w innych miejscach do tego wyznaczonych.
 14. Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in. uszkodzenia tafli lodu lub wyposażenia), wypadki (z udziałem użytkowników
 15. Lodowiska) lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłosić obsłudze lodowiska.
 16. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
 17. używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska;
 18. siadania na bandach okalających lodowisko;
 19. rzucania śniegiem;
 20. jazdy z dziećmi na rękach;
 21. wnoszenia oraz spożywania napojów i jedzenia na tafli lodowiska;
 22. niszczenia sprzętu i urządzeń
 23. jazdy pod prąd, urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw;
 24. chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu.
 25. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
 26. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych;
 27. przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu;
 28. palenia papierosów.
 29. Za rzeczy pozostawione na lodowisku Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 30. Za uszkodzenia wartościowego sprzętu wnoszonego na płytę lodowiska (np. telefony komórkowe) Administrator nie odpowiada.
 31. Osoby nieprzestrzegające zasad regulaminu będą wypraszane z lodowiska, bez prawa do zwrotu poniesionych opłat.
 32. Osoby stale łamiące zasady regulaminu nie będą wpuszczane na lodowisko.
 33. Każdy korzystający z lodowiska jest zobowiązany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 34. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać do Administratora lodowiska lub na adres e-mail: biuro@piruet.pl
 35. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w oznakowanym kontenerze w kasie lodowiska.
 36. Uznaje się, że każda osoba przed zakupieniem biletu wstępu zapoznała się z postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania.
 37. Wstęp na lodowisko jest jednorazowo bezpłatny po okazaniu paragonu z Elektrowni Powiśle na kwotę minimum 20 zł. Nie dotyczy zakupów w sklepie Biedronka oraz zakupów alkoholu i wyrobów tytoniowych.